...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

zondag 22 juli 2012

SGP-isering

We zijn er intussen allemaal van doordrongen: Nederland valt ten prooi aan Islamisering! Geert heeft het ons flink ingepeperd. Dat hij ons liever ge-Israëliseerd (Israël is geen religie, toch?) ziet, gefinancierd als hij is door rechtse, pro-Israëlische Amerikaanse suikerooms, valt niet iedereen op.
Maar het is dan ook niet per ongeluk dat hij het altijd heeft over de "Joods-Christelijke traditie" en niet over onze Germaans-Christelijke voorgeschiedenis. Veel "christelijke" feestdagen zijn toch vervangers van de Germaanse? (Nee, terug naar de Germaanse cultuur lijkt me ook niks!)
Omdat hij niet teveel een "one-issue"-partij wil lijken, propageert Geert momenteel de anti-Brusselisering; ook dat behaagt ongetwijfeld zijn suikerooms.

Veel sluipender lijken wij echter bedreigd door SGP-isering. Het kabinet Wilders-Verhagen-Rutte was volstrekt afhankelijk van de steun van de SGP in de Eerste Kamer om zijn ideeën voor de heilzame ondergang van de Nederlandse economie door te drijven, en moest daarom ook in de Tweede Kamer naar de pijpen van de SGP dansen.
Als je goed gekeken hebt, dan heb je de machtsgeilheid in de ogen van de SGP-ers kunnen zien.

Het is weliswaar komkommertijd in de media, maar toch. Wie opgelet heeft, heeft kunnen zien hoe de SGP heeft gestemd inzake vragen van "vrijheid van godsdienst" tegenover algemene ethische vragen. Daarin hebben ze zelf veel te verliezen. Zoals bij het achterstellen van de vrouwelijke helft van de samenleving.
Ik herinner me in dit verband dat op een school uit die sferen, meisjes van 4 in het koudst van de winter niet tot hun school werden toegelaten als ze in een lange broek kwamen: al op die leeftijd waren ze vrouwen die een rok behoorden te dragen...

De SGP heeft het recht op achterstelling van vrouwen op religieuze gronden juridisch aangevochten tot voor het Europese Gerechtshof. Ook daar zijn ze natuurlijk in het ongelijk gesteld, las ik deze week in de krant. Hoezo achterlijke Islamitische cultuur?

En dan dit weer: de Stichting Taalverdediging is in opstand tegen de "verengelsing" van het Nederlands, en trekt van leer tegen de Engelse les in het basisonderwijs.
Nu kende ik iemand die ook zoveel moeite had met de "verengelsing" van teksten die ons dagelijks tegemoetkomen, maar bij hem kon ik al snel vaststellen dat die frustratie vooral voortkwam uit zijn onwil om zich te ontwikkelen; niet uit beperkingen in zijn mogelijkheden.
Nou vind ik het ook interessant om te proberen in hoeverre we in deze "westerse wereld" woorden in onze eigen Nederlandse taal (en in mijn geval streektalen) kennen en gebruiken. Maar zonder de vele woorden van "buitenlandse" afkomst, waarmee ons ABN al lang doordrenkt is, kun je je nauwelijks nog intellectueel uitdrukken.

Ofschoon al lang in meerdere wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat meertalige opvoeding gunstig is voor de taalontwikkeling van het kind, proberen deze simpele zielen ons te overtuigen dat onderwijs in andere talen (inclusief, of met name, streektalen) dan het Algemeen Beschaafd Nederlands, onze kinderen naar de verdoemenis helpen.
De "Taalverdedigers" willen ons, net als Geert, ingraven achter dijken, en net doen alsof wij niemand anders nodig hebben. Terwijl wij voor onze economie in zeer belangrijke mate afhankelijk zijn van het buitenland, en dus hoe wij buitenlandse talen beheersen...

Ik herinner me hoe een manager van onze locatie temidden van een internationale delegatie de avond doorbracht. Iemand bleek jarig. Aan onze manager kleeft ten eeuwigen dage zijn "Engelse" reactie: "Oh, than we have something to fire!"

Vandaag las ik, dat een rechter, naar aanleiding van een proces aangespannen door die Stichting Taalverdediging, verboden heeft dat op basisscholen waar het project Earlybird (waarin al op jonge leeftijd Engelse les wordt gegeven) wordt uitgevoerd, Engelse liedjes worden gezongen buiten de specifieke Engelse lessen, omdat daarmee het aantal uren waarin Engelse lessen zijn toegestaan, wordt overschreden.
En laat het nou uitgerekend een SGP-kamerlid zijn, die de minister van Onderwijs kamervragen heeft voorgelegd omtrent het toezien op het verbod om buiten de aangewezen uren de schoolkinderen Engelstalige liedjes te leren...
Zou het van hem wél mogen als het gospels zijn?

Ineens zie ik het voor me: de afkorting SGP staat voor: Sabotage Geestelijke Progressie

6 opmerkingen:

J@n. zei

Al zouden we het willen, we kunnen het niet tegenhouden, maar het blijft voor mij wel vreemd dat we Engelstalig aan het worden zijn en niet Duits. Overigens, ook in Duitsland veramerikaanst men.
Als we nou eens het goede uit het buitenland overnamen en de rommel daarlieten, maar ik heb sterk de indruk dat het juist andersom is.
Die SGP is net zo erg als de PVV en VVD, ook Groen Links hoort tegenwoordig trouwens tot die sinistere partijen.

Gelkinghe zei

De teneur van dit stukje wil ik wel onderschrijven, maar ik heb er ook wat kanttekeningen bij.

- "Dat hij ons liever ge-Israëliseerd (...) ziet, (...) valt niet iedereen op."
Sterker nog, de meeste die 'in Geert zijn' kan het helemaal niets schelen.

- "Meisjes van 4 in het koudst van de winter niet tot hun school werden toegelaten als ze in een lange broek kwamen: al op die leeftijd waren ze vrouwen die een rok behoorden te dragen..."
En rok zegt natuurlijk op zich niet dat er kou onder geleden wordt, dit hangt af van de lengte, de onderrok, en de kousen. Als de broek niet te zien is, zou je er in SGP-kringen zelfs een broek onder kunnen dragen, iets wat momenteel met die koude zomerdagen trouwens lichtelijk in de mode is.

- "Zou het van hem (SGP-kamerlid) wél mogen als het gospels zijn?"
Een belangrijk deel van het ultra-calvinistische gedachtengoed steunt mede op Engelse 'oude schrijvers' als Bunyan, Rutherford, Henri etc. Het is dat de gekrookte riet- en andere mannenbroedersites vandaag wegens zondag uit de lucht zijn, want anders zou ik dit trio nog met een behoorlijke lijst kunnen aanvullen.

Timmerark zei

Very Good Blog= From Web Log!

TimmerArk

tagrijn zei

Denk niet dat de SGP met die uitspraak zit om de doodeenvoudige reden dat de vrouwen er ook van overtuigd zijn dat de vrouw in het leven andere verplichtingen heeft.
Verengelsing? We hebben ook de verfransing gehad en dan nog in heviger mate; hoor je niemand meer over! We maakten er ons eigen Frans van, zoals we er nu ons own English van maken. Zie hiewrvoor het goede artikel in Onze Taal nr 7/8 2012 en het onderzoek op http://www.alison-edwards.com

platoonline zei

Voor wat betreft de verengelsing en de verfransing (en dan laten we onze reeks germanismen maar even buiten beschouwing) denk ik dat we er maar beter geen woorden over kunnen vuil maken. Taal leeft en wordt stelselmatig beïnvloed, vaak ook door mensen die te lui zijn om het goed uit te spreken zodat we op den duur wel bij handoeken in plaats van handdoeken zullen terecht komen.

De SGP: tja, storend is het wel. Ook na de komende verkiezingen zal het land alleen bestuurbaar blijken als er vijf of zes partijen samenklonteren. Laten we mensen maar oproepen om te stemmen op die partij waar de G niet in de naam zit. De SP dus.

rob alberts zei

Het komende schooljaar mag ik in de tto afdeling / bilingual department werken. Ik zie het al een uitdaging!
Mijn Engels taalvaardigheid zal ik alleen nog flink moeten verbeteren.

En inderdaad de SGP-isering geeft mij meer zorgen!

Zonnige zomergroet