...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

28 november 2012

Niklas - 121128 - Lenin, de PVV en de context

In navolging van zijn Grote beRoerdganger gebruikt de Drentse PVV grote woorden om zijn mening te presenteren.
Naar mijn smaak zijn die woorden net zo hol als dat grote beeld, omdat de context waarin dat beeld daar komt te staan, een heel andere is dan de oorspronkelijke. Lees de info over de tentoonstelling maar.
Nee, het is niet alleen maar een marketing-stunt voor een "linkse hobby". Ja, "toevallig" was dat persoonsverheerlijkende beeld voorhanden: het is nota bene opgekocht door "het kapitaal". De symboolwaarde is in die context groter dan dat enorme beeld zelf.
Het Nederlandse volk en leger hoeven niet meer bang te zijn dat Lenin en consorten er aan komen, maar kunnen hem neerzetten waar ze willen!

27 november 2012

Niklas - 121127 - Vaccinatieprogramma NS voor treinen op klompen?

Ik las bij de NOS dat de NS ook nieuwe treinen wil inspuiten met antivries. Een vaccinatieprogramma dus?
Sneeuw en ijs zouden zich dan minder goed hechten aan de onderkant van treinen, en daardoor ontstaat minder hinder in het winters treinverkeer.
Dit bericht deed me denken aan het in de sneeuw lopen op klompen: dat plakt en je stijgt binnen een paar stappen tot wankelbare hoogte...

26 november 2012

Picardtprent

In het jaar 2000 werd ik uitgenodigd om het gedicht voor de traditionele rijmprent van de Coevorder Picardtclub te schrijven.
Dat gedicht, met de titel "Het onbeschermde beschermd", heb ik toegevoegd aan de Schrijfwerk-pagina's op onze website, met een (geactualiseerde) toelichting, ook voor mensen die de mooie oude stad Coevorden niet kennen.
Het gedicht is daar ook te vinden in de officiële opmaak met prent.

22 november 2012

Niklas - 121122 - Kerststal Vaticaan: meer dan € 500.000

Bij RKK lees ik: Vaticaan laat zich de kerststal cadeau doen
(Het blijkt een vorm van commerciële sponsoring te worden)
Bij de NOS heet het: Vaticaan: geen geld voor kerststal.
Zou dat geld opgegaan zijn aan een ethische zwijnenstal?

21 november 2012

Asielzoekers en onbeschoftheid

Om me te oefenen in het lezen van de Friese taal (ik ben de tweede generatie die buiten Friesland geboren is uit een lange Friese stamboom, dus misschien wel een allochtoon in Nederland), lees ik af en toe Teletekst bij Omrop Fryslân.
Daar vond ik vandaag dit bericht:

Bauke Vaatstra lestich fallen
21 novimber, 2012 - 15:58

Nettsjinsteande de oanhâlding fan in haadfertochte yn de saak Vaatstra is der noch altyd in groep minsken dy't tinkt dat in asylsiker ferantwurdlik is foar it misdriuw.
Op ynternet stjoere se as 'klokkenluiders' mails rûn mei dêryn befinings fan harren eigen ûndersyk en oare teoryen oer de moard.
Ek wurdt Bauke Vaatstra fia in website beskuldige mei te wurkjen oan in komplot fan justysje.
Peter R. de Vries, dy't moandei it nijs oer de oanhâlding wrâldkundich makke, feroardielt it gedrach fan de komplottinkers: "Deze lui verdienen ook TBS!"


Voor wie het echt niet kan volgen:

Bauke Vaatstra lastig gevallen
21 november, 2012 - 15:58

Niettegenstaande de aanhouding van een hoofdverdachte in de zaak Vaatstra is er nog altijd een groep mensen die denkt dat een asielzoeker verantwoordelijk is voor het misdrijf.
Op internet sturen ze als 'klokkenluiders' e-mails rond met daarin conclusies van hun eigen onderzoek en andere theorieën over de moord.
Ook wordt Bauke Vaatstra via een website beschuldigd mee te werken aan een complot van justitie.
Peter R. de Vries, die maandag het nieuws over de aanhouding wereldkundig maakte, veroordeelt het gedrag van de complotdenkers: "Deze lui verdienen ook TBS!"


Ik heb eens rondgesnuffeld naar dergelijke berichten op internet. Alweer een bewijs dat de evolutie van de menselijke geest nog lang niet voltooid is. Of her en der doorgeschoten naar geschifte mutaties? Ik geef hier maar geen links.
Typisch een voorbeeld van mensen die eenmaal iets in hun kop hebben verankerd, en daar niet op terug kunnen komen omdat ze dan hun ongelijk zouden moeten erkennen. En dat kan niet: goden en halfgoden vergissen zich nooit, dat weten ze zeker.
Het moet dus wel een asielzoeker geweest zijn. Net zoals in Nazi-tijd altijd de Joden altijd de zondebok waren.
Dezelfde figuren die dit blijven volhouden, schamen zich er vaak niet voor om welke politieke- of overheidsinstantie dan ook te betitelen als Nazi's...
Zijn het dezelfde freaks die ooit beweerden dat de vader zelf de dader moest zijn geweest?

Deze mensen kunnen toegevoegd worden aan de categorie UFO-gelovigen, Graancirkel-theoretici, godsdienstwaanzinnigen, JFK- en 9/11-"onderzoekers" en achtervolgingswaanzinnigen.
Nee, ze hoeven niet persé dom te zijn. Ze zijn in elk geval wel helemaal los van de werkelijkheid.
Hun "kennis" en "onderzoek" bestaat uit een hypothese, waaromheen een, soms gecompliceerde, theorie is geboetseerd uit bedenkelijke of (door gebrek aan specifieke kennis) verkeerd geïnterpreteerde informatie, die alleen bestaat uit elementen die de theorie zouden bewijzen.
Net als een orthodoxe pastoor of dominee die beweert dat wat in de Bijbel staat letterlijk waar is Tot In Eeuwigheid, Amen, omdat het in de Bijbel staat, die ook door mensenhand geschreven is.

Maar dat deze figuren het in hun donder halen om de nabestaanden lastig te vallen met hun ranzige activiteiten, laat zien dat ze alle fatsoensnormen overboord gekieperd hebben.
Of geestesziek zijn: en in dat geval is de suggestie van Peter R. om ze TBS te geven niet onlogisch.
Mogen ze nog blij zijn dat ze niet wonen in de landen van herkomst van de meeste asielzoekers...

17 november 2012

Niklas - 121117 - Zwerkverkeer

Vandaag op een verjaardag kregen we het over knutselen met beeldmateriaal. Ik plaats wel eens zoiets op mijn blog, maar het item Zwerkverkeer kon Marijke niet vinden op haar smartphone. Vanavond ontdekte ik waarom: hij is oorspronkelijk geplaatst bij web-log en die heeft die afbeelding naar de eeuwige verdwijnvelden geholpen.
Hier is 'ie nog een keer uit mijn eigen backup:

16 november 2012

Wat heeft mijn rechteroor met Bluetooth te maken?

Op deze foto zie je mijn oor naast een verzameling oren op de cover van een bedrijfs-magazine van Ericsson van november 2000. Je mag uitzoeken welk oor het mijne is, ik ben er zelf niet uitgekomen. Er is mij gezegd dat van alle oren de mijne het grootst waren, maar op die pagina zijn de oren vakjesvullend aangepast.
Een collega probeerde ooit mij te jennen door mijn oren te vergelijken met openslaande taxideuren, maar daartegen was ik al gewapend. Schoolgenoten hadden dat jaren eerder al geprobeerd, maar ik sloeg terug met een wetenschappelijk onderzoek, dat aantoonde dat grote oren gepaard gaan met hogere intelligentie. Overigens heb ik dat onderzoek niet kunnen terugvinden op internet, maar het is ook al lang geleden.

Die foto's zijn genomen tijdens de ontwikkeling van Bluetooth headsets. Van veel collega's is een foto en een gipsafgietsel gemaakt van een oor. Ik nam toen al bijna afscheid van het bedrijf. Ik begon er in 1966 als Project-technicus, toen het nog NIRA heette en een familiebedrijf was, dat vooral oproepsystemen voor ziekenhuizen maakte.
Later ben ik als Hoofdontwerper Digitale Techniek zelf op een aantal patenten genoemd als uitvinder en mijn laatste rol was het administratief afhandelen van patenten, onder andere over Bluetooth.

De patenten voor Bluetooth zijn niet aangevraagd om de techniek alleen voor Ericsson te reserveren, zoals b.v. Apple al jaren probeert andere fabrikanten om zeep te helpen.
Er is een soort club opgericht van fabrikanten die Bluetooth graag willen gebruiken, en die tegen een relatief geringe bijdrage dat recht krijgen. Door de patenten is de standaard beschermd en kunnen apparaten van allerlei fabrikanten "elkaar eenvoudig draadloos verstaan".
Jaap Haartsen, de uitvinder van Bluetooth, werkte bij ons, nadat hij in de VS voor Ericsson had gewerkt, in Zweden de basis heeft gelegd voor deze techniek en bij ons verder uitgewerkt.

Het was een roerige periode. Onze eigen productiefaciliteit was al gesloten en de reorganisaties golfden over de resterende Ontwikkelingsafdeling. De oproepsystemen, ooit basis van het bedrijf, waren al overgedaan aan v/h "aartsvijand" Ascom/Tateco.

Er is nog iets van de NIRA-historie zichtbaar, dankzij collega's die mij een verhuisdoos met historische spullen "in de maag splitsten", die op het punt stond in een vuilcontainer te verdwijnen. Toen die doos weg moest door ruimtegebrek, omdat ik ging samenwonen met Marijke, heb ik die gegeven aan de Jans Brands Collectie. Later hebben andere collega's die collectie aangevuld met meer geredde spullen.
Ik vond een radio-interview met een bekende collega over de tentoonstelling.

Ericsson is nu helemaal verdwenen uit Emmen, ook de opvolger, Sony-Ericsson. De laatste "bemanning" heeft de rest van het bedrijf overgenomen dat nu Tonalite heet. Jaap Haartsen is er nu CTO (Chief Technology Officer), zeg maar Technisch Directeur.

Hoe snel het allemaal is gegaan kun je zien aan de vergelijking tussen een Volkskrant-interview met Jaap Haartsen uit 2001 en uit 2012 (video): Polderpioniers: de man achter bluetooth. Dat vindt plaats in een voor mij zeer bekende omgeving...

15 november 2012

Niklas - 121114 - Samenhang in het nieuws

Vandaag drie berichten die een merkwaardige samenhang lijken te hebben.
1) Het genoom (DNA) van varkens is volledig in kaart gebracht.
2) Er zou een voetbalsupporter mishandeld zijn omdat hij een broodje varkensvlees at, en
3) Wilders dient een motie van wantrouwen in tegen het nieuwe kabinet, waarvan hij zelf de oorzaak is door weg te lopen uit de onderhandelingen over het vorige kabinet, Rutte 1.

Uit 1) blijkt dat varkens genetisch sterke overeenkomsten met mensen. Daaruit volgt de vraag, of mensen nu afstammen van de apen of gezamenlijke voorouders hebben met de varkens.
2) De daders van die mishandeling zouden moslims zijn: voor hen is varkensvlees onrein. Dat varkensvlees onrein zou zijn valt onder de vrijheid van godsdienst, mishandelen niet.
3) Geert Wilders is obsessief gekant tegen moslims: is de oorzaak dat hij afstamt van de varkens? Vanavond meende ik ineens een opmerkelijke overeenkomst te zien. Stamt hij meer af van de varkens dan van de apen, met zijn claim op de Joods-Christelijke traditie? Ook bij de Joden was het varken toch onrein?

13 november 2012

Vrouw uit Arizona overrijdt echtgenoot omdat hij niet ging stemmen

In Gilbert, Arizona, heeft zaterdagavond een zwangere vrouw, Holly Solomon (28), haar man, Daniel Solomon (36), overreden met hun SUV. Ze kregen ruzie, omdat zij vond dat de herverkiezing van Obama tot president, haar familie in de problemen brengt.
Toen hij vertelde dat hij niet gestemd had, brak de hel pas goed los: getuigen melden een heftige schreeuwpartij op de parkeerplaats en belden de politie.
Toen hij uit de auto stapte, joeg zij hem met de auto op. Hij probeerde zich in veiligheid te brengen achter een lichtmast, en tenslotte om de plaats des onheils te verlaten. Op dat moment schepte zijn vrouw hem en hij belandde klem tussen de auto en een trottoirband. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd met inwendige bloedingen en een gebroken bekken.
Ze zegt nu dat het een ongeluk was omdat ze per ongeluk op het gaspedaal trapte in plaats van de rem, maar er waren meerdere getuigen van de ruzie en de achtervolging.

Toen ik het portret van deze vrouw zag was ik natuurlijk al bevooroordeeld, maar de rillingen liepen me over de rug. De "logica" die ze hanteert slaat nergens op, want alle kiesmannen van Arizona waren al naar Romney / de republikeinen gegaan.
Ik vraag me af welk vergif er in de Tea zat die ze tijdens de Party gedronken heeft...

12 november 2012

Niklas - 121112 - Geven en nemen?

Tussen het nieuws over het aangepaste regeerakkoord sneeuwt vandaag het Nibud-rapport onder: het misbaar over de eerste versie blijkt schromelijk overdreven.
Daarmee ook de ophitserij van De Telegraf ("Marx Rutte"), maar die lijkt vooral Hark Wiegel c.s. naar de mond gepraat te hebben. Die loopt blijkbaar nog steeds met een ernstig "Joop-trauma" rond: stel je voor, eerlijk delen...
Net als veel op TV geïnterviewde VVD-ers, die blijk geven niet gediend te zijn van tegenspraak, al of niet terecht. Alleen nemen en niet geven.

11 november 2012

Niklas - 121111 - Sint Martinus-luchten

Dit jaar viel Sint Martinus of Sint Maarten op zondag, en dan zijn de winkels dicht. Daarom kwamen gisteren de kinderen al zingend langs de deuren met hun lampions.
Vanmiddag waren wij getuige van een schitterend grootschalig "lampionnenfeest": deze foto maakte ik om ongeveer kwart voor vier ergens bij Nieuw-Weerdinge.

09 november 2012

Niklas - 121108 - Regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord staat nu al op de tocht, al voordat de regeringsverklaring is afgelegd, vooral door gemekker in de VVD-achterban, die zijn bonussen ziet afgekalfd.
De categorie die het best kans ziet relatief minder belasting te betalen, vindt zich tekortgedaan.
Het is het soort mensen dat vindt dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat is simplistisch gefilosofeerd juist, maar niet iedereen heeft dezelfde talenten. Slechts weinigen kunnen de prestaties van Sven Kramer evenaren, ofschoon vrijwel iedereen twee armen en twee benen heeft.
Veel mensen hebben andere capaciteiten, die minder gewaardeerd worden, maar over hun rug halen de grote graaiers hun bonussen binnen. Zelfs zonder dankjewel; alsof ze er recht op hebben door hun afwijkende visie op wat sociaal gedrag is...

06 november 2012

Onvermoed talent

Marijke en ik zijn gevraagd om onze favoriete gedichten voor te lezen in het kader van Poëzie Dichterbij in Emmen op 18 november a.s.
Wij zijn aangekondigd als dichters, maar dat houdt niet in dat we persé alleen eigen werk doen. Het gaat om onze favoriete gedichten, maar dat zijn er best veel. Dat betekent dat we alvast zijn begonnen "materiaal" uit te zoeken. Het is verbazingwekkend hoeveel dichtbundels we in huis hebben. Ook waarvan we niet meer weten hoe we er aankomen. Of vergeten waren dat we het hebben: we gaan niet wekelijks de hele rij langs om af te stoffen.

Zo vond ik een bundel terug van iemand die regelmatig publiceerde in een blad waarin ik destijds ook wel eens iets kwijt kon: Bange Dagen, eind jaren '70. Dit "Sociaal Literair Maandblad" bestaat allang niet meer, en over uitgeverij Futile kon ik ook geen recente gegevens meer vinden.
Uit de naam kon ik niet opmaken of het een man of een vrouw was, maar ik vond het een goede auteur. De bundel is bijzonder: er staan drie teksten naast elkaar. De eerste in een schrift dat ik plaatste in Zuidoost Azië. De tweede in een lettertype zoals wij gebruiken, en de derde is Nederlands. Ik ben nog steeds onder de indruk van die gedichten. Nu weet ik, dankzij internet dat er toen nog niet was, dat Chitra Gajadin een vrouw is, geboren in Suriname.

Met mijn oudste broer heb ik nooit onder één dak gewoond. Hij was al de deur uit toen mijn moeder met zijn vader trouwde. Veel contact hadden we niet, maar wel goed. Ik kon zijn karakteristieke humor zeker waarderen. Waar verder alle kinderen naar de huishoudschool of de LTS gingen, ging hij via de ULO het leven in, omdat hij niet geschikt was voor stevig lichamelijk werk. Vanaf eenvoudig gemeenteambtenaar is hij uiteindelijk opgeklommen tot Gemeentesecretaris.

Ik heb nooit geweten dat hij wel eens gedichten schreef. Pas na zijn overlijden kregen wij, de broers en zussen, een zelfgemaakt bundeltje toegestuurd, waarvan ik dit gedicht met jullie wil delen, ook omdat het zo mooi aansluit op Marijke's Tabernakel-blog over Blauwe wolken.

Deze foto is gemaakt bij de boerderij van zijn dochter en haar man.


In rusteloze gang
En schijnbaar ordeloos
Tuimelen de wolken
Langs het firmament
Rollen over en door en voor
En achter elkaar
En steeds maar door
Er komt geen eind aan.

En ik lig op mijn rug
In de heide en rust

Het kind in mij zoekt
In de wolken herkenning
Maar 't lukt geheel niet meer
Het kind in mij is verdrongen
Door realisme en volwassenheid
Heimwee naar het kind-zijn
Vrij van volwassenheid
Bezorgt mij ergernis

Waar is die wolf gebleven
En dat paard en al die schapen
De man met de hoed
En het grote kasteel?
'k vind ze nooit
en nergens meer

Volwassen zijn is ook niet alles.

©Ab Lanting

03 november 2012

De planeet der gemiddelden

Soms lees je een boek, dat maar niet uit je geheugen verdwijnt. Zo had ik ooit een boek gelezen, dat na een tijd steeds weer aan de deur van mijn geheugen klopte, maar ik wist geen titel of auteur meer. Ik heb me meermalen werkelijk suf gezocht. Het enige dat ik wist, is dat het in de SF&F-sfeer (Science Fiction & Fantasy) thuishoorde.
Ik heb in dat genre een bescheiden collectie pockets opgebouwd, nadat ik uitgekeken raakte op de detectiveromans (ik heb het hele Schaduw-oeuvre aan echte Havanks).

Het genre Science Fiction bevat voor mij twee subgenres: het eerste richt zich vooral op technisch/wetenschappelijke fantasieën, zoals verplaatsingen in ruimte en tijd; het tweede neemt dergelijke zaken te baat om bijzondere samenlevingen te schetsen en daarover te filosoferen. Dat tweede subgenre heeft mijn interesse.

Toen we in 2004 twee huishoudens "in elkaar schoven", kwam een deel van mijn spullen in dozen op zolder te staan. Nu willen we laminaat leggen op die zolder/logeerkamer, en ben ik mijn spullen aan het reorganiseren. Daarbij kwamen ook veel boeken door mijn handen.
Tijdens het sorteren dacht ik ineens: laat ik eens zoeken op "planeet der gemiddelden", want dat was een hoofdthema in het boek dat ik niet kon terugvinden. En ja hoor: "Uiterst, of de planeet der gemiddelden" kwam tevoorschijn, o.a. bij de Slegte online. Ik heb het direct besteld en de volgende dag had ik het. Het is de Nederlandse vertaling van "Furthest". Het origineel is uitgekomen in 1971, de vertaling in 1973.

De naam van de schrijfster, Suzette Haden Elgin, zei me helemaal niets. Toch heeft ze een reputatie op meerdere gebieden. Ze is begonnen met SF te schrijven om haar collegegeld te betalen, toen ze als moeder van een paar kinderen linguistiek studeerde. Ze promoveerde op Engels en Navajo, en werd professor op de San Diego State University.
Belangrijke thema's in haar werk zijn feminisme, linguistiek en de impact van taal, en vreedzame coëxistentie met de natuur.

Ze propageert feministische science fiction: "Vrouwen moeten beseffen dat SF het enige genre van literatuur is waarin het mogelijk is voor een schrijver om de vraag te onderzoeken hoe deze wereld zou zijn als je van [X] bevrijd zou kunnen worden, waar [X] de verzameling is van feiten in de echte wereld die vrouwen inperkt en onderdrukt."

Furthest/Uiterst blijkt het tweede deel van de Coyote Jones-serie. De mensheid is uitgezwermd over de ruimte, en er is een federatie ontstaan van drie melkwegstelsels.
Er is één bewoonde planeet, die zó onvoorstelbaar ver weg staat, dat die "Uiterst" wordt genoemd. De gegevens over de planeet en zijn bevolking, zijn zo absoluut gemiddeld tot het laatste cijfer achter de komma, dat daar iets vreemds aan de hand moet zijn. Agent Jones wordt daar naartoe gestuurd om uit te zoeken wat dat is.
Jones krijgt moeizaam toestemming om op de planeet te wonen, maar de bewoners zijn zo afstandelijk, dat hij niets kan ontrafelen. Totdat hij wordt geconfronteerd met een persoonlijke crisis van zijn jonge assistent op Uiterst. De zuster van de jongen is veroordeeld tot "uitvlakking", en hij vraagt Coyote Jones om de vluchtelinge in zijn huis te verbergen.
Tegen zijn principes stemt Jones ermee in, en wordt daardoor misdadiger op een wereld hij niet begrijpt. Maar opeens beginnen de antwoorden te komen, en deze planeet blijkt merkwaardiger dan hij ooit had kunnen dromen. Een denkwereld gebaseerd op religieuze vervolging, eeuwenlang in stand gehouden door nakomelingen van de oorspronkelijke vluchtelingen.

Ik heb het boek weer in één ruk uitgelezen. Omdat het best intrigerend was om te zien wat ik vergeten was en wat ik onthouden had. Van de details bleek ik het meeste vergeten te zijn. Het thema van die schijnwereld en de echte wereld die er achter zat, klopte nog helemaal.

Het origineel heb ik niet gelezen, maar ik vond de vertaling niet perfect. Over de vertaler ben ik niets te weten gekomen, en de uitgever lijkt ook niet meer te bestaan. De schrijfster, Suzette Haden Elgin, lijkt met pensioen te zijn gegaan en nog te leven in de omgeving waar ze is opgegroeid.

02 november 2012

Een vreemde dag, gisteren

Vanmorgen liep de wekker weer eens af. Mijn eerste afspraak in het ziekenhuis voor lichttherapie. Nee, niet voor depressiviteit, al zou je het wel krijgen met die jeuk elke dag.
Mijn eczeem-aanval van deze zomer, vermoedelijk door overgevoeligheid voor bepaalde bloeddrukmedicijnen, leek voorbij, maar ik heb nog steeds jeukende plekken op mijn huid. De huisarts liet al een keer het woord psoriasis vallen, en dat je dat latent altijd al bij je kunt hebben. Dat kan uit een onverwachte hoek "geactiveerd" worden. In dit geval dan medicijnen.
We zouden wéér een ander pilletje proberen, maar op die bijsluiter stond, dat ik onmiddellijk zou moeten stoppen als mijn nek zou opzwellen, terwijl bij het vorige mijn enkels opzwollen... Dat vond ik zó eng, dat ik zelfs niet aan de probeerstrip ben begonnen, gezien mijn kampioenschap bijwerkingen met bloeddrukmedicijnen.
In overleg met de huisarts stopte ik en gaan we nu eerst proberen die jeuk weg te krijgen.
Ik gebruik nu al bijna twee maanden geen bloeddrukmedicijnen meer, maar dat heeft nog geen gunstig effect op mijn huid. Gisteren weer naar de dermatoloog dus, en vandaag al naar de lichtcabine.

Rustig op tijd opstaan, teletekst kijken ("even kijken of de wereld nog bestaat") met koffie en een boterham.
O SCHRIK: brand in het oudste gebouw van Dierenpark Emmen! Eén van de mooie oude gebouwen die er nog zijn in dat karakteristieke centrum van onze mooie woonplaats! "Helemaal uitgebrand", luidde het nieuws...

Ontdaan waren we. Marijke had het gebouw eerder deze week nog willen fotograferen voor haar blog De schoonheid van de stad Emmen, maar had teveel haast toen ze er langs kwam.
Maar eerst moest ik naar de jeukbestrijding... Ik kreeg daar een behandelschema mee tot half januari. Weg met Kerst etc. is dus praktisch onmogelijk.

Toen ik terugreed naar huis, stond Marijke net bij de bushalte om naar het centrum te gaan. We zijn samen gegaan, maar niet met de bus.
Als eerste gingen we uiteraard kijken bij het Dierenpark. Er stonden nog brandweerwagens, maar ook het nablussen leek voltooid. Er stond een auto van de Technische Recherche, er liepen mensen met diverse functies: brandweer, politie, dierenpark.

Toen we ter plaatse kwamen en zagen wat er gebeurd was, heb ik het even moeilijk gehad. Ik ken het aanzicht van het dierenpark vanaf dat ik een jaar of vier á vijf was en in de Hoofdstraat nog tramrails lagen. Nu is het een autovrije Stadsvloer.
De entree van het Noorder Dierenpark is nu vergaand gemoderniseerd tot de toegangspartij van Dierenpark Emmen, dat veel meer bezoekers ontvangt dan destijds. En het geldt nu als een voorbeeld hoe je dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving laat zien, terwijl ik me nog herinner hoe, in de oude versie, hyena's ijsbeerden in betegelde verblijven achter dikke tralies en ijsberen rondscharrelden in een kunstmatige rotspartij, met een heel diepe gracht ervoor.

In de Hoofdstraat stond een auto van RTV-Drenthe met zendmast, en wij werden aangesproken door een journaliste van het "Neisblad", ofwel het Dagblad van het Noorden. Ze vond me een bekende naam hebben. We vonden een paar raakpunten. Maar het ging er vooral om wat we vonden van deze brand. Een broer van me kwam erbij staan en had blijkbaar ook last van natte ogen.

Intussen werden we koud en gingen we verder. Ik had nog een boodschap, maar we besloten eerst op te warmen met een kop koffie bij de HEMA. Maar ik rook ineens erwtensoep; dat kon ik niet weerstaan. Marijke nam cappuccino en een pistolet kaas.
Daarna gingen we op zoek naar een geschikte benodigdheid voor mijn UVB-therapie: bescherming voor mijn edele delen. Dat is noodzakelijk bij het opvoeren van de dosis en de duur van de belichting. De folder van het ziekenhuis adviseert een tangaslip.
Bij winkels waar ik gewoonlijk ondergoed koop, vonden we niets dat geschikt is. Teveel werden mijn onderrug en billen bedekt, terwijl daar een relevant deel van het probleem zit. Zo kwamen we voor het eerst van ons leven in een sexshop verzeild. De verkoopster begreep het probleem helemaal, en ik kwam in het bezit van twee strings voor de prijs van één. En ze passen ook nog!

N.B.: Vandaag werd bekendgemaakt dat de brand aangestoken is. Iemand die probeert te bevestigen dat Emmen de slechtste stad is om te wonen? Idioot!