...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

zaterdag 12 januari 2019

190112 - ZOZ - Van kerk en polder

De Nashvilleverklaring van een aantal dominees uit de "behoudende" hoek houdt de gemoederen nog steeds bezig. Een aantal Nederlandse ondertekenaars komen weliswaar op hun schreden terug, maar dat is meer door de schrik over het ontstane rumoer dan door voortschrijdend inzicht, vrees ik.
Dat ik zelf niet meer kerkelijk ben vindt zijn oorsprong in dat halsstarrige vasthouden aan ideeën die "in de Bijbel staan": alsof de mensheid sinds die teksten geschreven zijn geen nieuwe kennis heeft verworven. Zo doordenkend ben ik lang geleden tot het inzicht gekomen dat God nog nooit anders "tot de mens gesproken heeft" dan door mensenmonden en mensenhanden.

Toch blijft er een bepaalde betrokkenheid bij dat deel van mijn herkomst (gelukkig niet de somberste hoek), waar andere familieleden nog hun geloof beleven en een paar dominees uit voortgekomen zijn. Ik heb er mijn mening over geschreven n.a.v. van der Staaij bij Jinek: Nashville en de regenboog
Veel dominees en kerkeraden laten zien en horen dat ze het absoluut niet eens zijn met het wereldvreemde beeld uit die verklaring. Zoals het blog Nashville zal licht zaaien van ds. Sybrand van Dijk (fb).
Het houdt ook mijn domineef Klaas Eldering (fb) bezig. Hij gaf me de voorzet voor mijn muziekkeuze van vandaag. Je kunt de tekst meelezen.
Hij had er boven geschreven: De enige Verklaring uit Nashville die telt:.

Johnny Cash - Man in black with lyrics:
Dan nu iets heel anders. In mijn vorige ZOZ schreef ik over een familielid dat een operatie moest ondergaan, en dat de operatie is geslaagd. De patiënt moet nog heel rustig aan doen, maar we zijn inmiddels op bezoek geweest.
Na dat bezoek besloten we "sight-seeing" huiswaarts te keren. Onderweg realiseerde ik me dat we vrij dicht langs de woonplaats zouden komen van een nicht van me, die een pittige tijd achter de rug heeft. Ik had haar adres paraat in mijn geheugen vanwege de kerstkaarten, en de navigatie van Marijke's telefoon deed de rest.

Mijn nichtje Greet en ik zijn tijdgenoten, getuige deze brief van mijn oom Bertus aan mijn moeder uit december 1944:
Met de jaarwisseling is het altijd de gewoonte geweest om elkaar geluk te wenschen. Langs deze weg komen wij Jou en de fam Zijlstra dan ook Gods besten zegen wenschen. Wij zullen hopen dat 1945 ons de vrede brengt waarnaar we reeds zoo lang hebben uitgezien. Wij hebben nog eten, maar de menschen in Holland lijden honger. Wat moeten wij dan nog dankbaar zijn dat het oorlogsrumoer nog niet tot het noorden is doorgedrongen.
Hoe is het met kleine Gauke, Is hij nog wel eens ondeugend? Gretha wel hoor. Vraag Marie maar eens of ze de kast al weer opgeredderd heeft.
Met de patienten gaat het hier heel best. Nieuws weet ik verder niet meer. Ontvang de hartelijke groeten en de beste wenschen van ons allen.

Deze foto's moeten omstreeks de laatste oorlogsjaren zijn gemaakt.

Bij een liedje van Eddy Christiani uit 1950 dacht ik natuurlijk altijd aan mijn nichtje, al woonde ze niet in de polder. Dat lied staat al in het Zwijmeloverzicht: omdat Marja voor ZOZ 084 had voorgesteld om eens te zoeken naar een titel met je eigen naam werd het geplaatst door Greet!
Daarom plaats ik nu een heel andere versie, van Dokter, Jazz & Co.

Dokter, Jazz & Co. - Greetje uit de Polder:


Al met al was het dus best weer een drukke week... maar ook een mooie!Wie mee wil doen met (of luisteren/kijken/lezen bij andere deelnemers) ZOZ: Zwijmelen op Zaterdag, vindt de links bij Trees.
Afleveringen t/m ZOZ260 vind je bij Marja.


donderdag 10 januari 2019

190110 - Foto's die niet gemaakt konden worden

Mijn regelmatige lezers weten dat mijn vader jong overleden is. Ik ben inmiddels ruwweg 2,7 maal zo oud als hij geworden is, en ook ouder dan mijn moeder geworden is. Ik was 1 jaar en 1 maand toen mijn vader overleed, een week voor zijn achtentwintigste verjaardag. Het was 1944, dus oorlogstijd.
Er bestaat daardoor geen enkele foto van ons "complete" gezin - ik ben enig kind gebleven, maar ik weet vrij zeker dat mijn moeder graag een groter gezin had gehad.
Dezer dagen werd ik op een idee gebracht door Bertus ten Caat, die ook geen foto had van zijn complete (ouderlijk) gezin, omdat ook zijn vader te vroeg overleed: hij plaatste een fotomontage met zijn vader bij het gezin.
Dat zette mij aan het puzzelen welke combinatie ik zou kunnen maken met beschikbare foto's. Ik heb er twee gemaakt.


Deze foto is gemaakt met een "kiekje" dat ergens tussen 1939 en 1842 gemaakt moet zijn, schat ik. De andere personen heb ik er afgeknipt. Vervolgens heb ik een fraaie foto van mezelf als pakweg 2½ jarige ontdaan van de professionele studio-achtergrond van de destijds zeer bekende fotozaak Steenmeijer in Groningen.


In 1951 heeft mijn moeder bij dezelfde studio een soort statiefoto laten maken van haar en mij. Die heb ik gecombineerd met een uitsnede met mijn vader uit de trouwfoto van mijn ouders. Die foto is (ook bij Steenmeijer) in 1942 gemaakt, dus tussen beide foto's zit een tijdsverschil van 9 jaar.

Heb ik toch nog de gezinsfoto's die nooit gemaakt konden worden, als aanvulling op het enige kleine foto'tje waar mijn vader en ik samen op staan...

woensdag 9 januari 2019

190109 - Niklas - Nashville en de regenboog

De "Nashvilleverklaring" een knuppel in het hoenderhok noemen lijkt haast een understatement.
Wij hebben zojuist de (gemiste) confrontatie tussen Kees van der Staaij en minister van Engelshoven van maandagavond bij Jinek gekeken.
Dat van Engelshoven meer ehm...eh...ehm...eh...'s produceerde dan Marc-Marie Huijbrechts in zijn zogenaamde Oudjaarsconference zien we maar even door de vingers. Van der Staaij was gedrevener in zijn uitspraken.

Een van de merkwaardigste verdedigingsstappen van van der Staaij glipte ongemerkt langs de tafelgenoten, omdat de discussie zich toespitste op de LHBTI-ers, terwijl ook andere aspecten in dat pamflet meer aandacht zouden mogen krijgen.

Van der Staaij beriep zich, samenvattend, op (artikel 3 van) dat manifest: dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. En dat deed hij als voornaamste politieke vertegenwoordiger van de partij die, zich beroepend op de Bijbel (!), pas als gevolg van lange juridische gevechten, met als inzet het intrekken van partijsubsidies en zendtijd, vrouwen tot 2006 geen lid konden worden van de SGP en pas in 2013 toegang kregen tot politieke functies namens de SGP...


Erg zwak vond ik van der Staaij's beroep, dat het Nashville-pamflet "geen lesbrief was voor groep 8", maar een theologisch referentiekader, dat niet was bedoeld voor algemene publicatie omdat het teveel theologische vaktaal zou bevatten.

Mij viel op, dat van der Staaij herhaaldelijk zich er onderuit probeerde te draaien als Jinek hem de tekst uit het manifest voorlas (artikel 12), waaruit mijns inziens niet anders kan worden geconcludeerd dan dat homosexualiteit of transgenderisme zou kunnen worden "genezen":
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

Dat hij zijn handtekening nu niet meer onder de verklaring zou hebben gezet, wou er ook maar niet uit komen.
Ik kreeg wel de indruk dat zijn hoofd steeds roder werd, naarmate het moeilijker werd zich er onderuit te wriemelen, en hij kreeg steeds meer moeite om andere sprekers uit te laten spreken, in al zijn "gedrevenheid". Hij zat hooguit strak te wachten tot de ander (bijna) was uitgesproken.

Een aspect dat totaal is ondergesneeuwd door het LHBTI-accent, is het betonnen standpunt over het heterosexuele huwelijk (artikel 1), dat een levenslange verbintenis zou moeten zijn in Gods naam.
Zie de huwelijken die spaak lopen, bijvoorbeeld omdat ze gesloten zijn in jeugdige naïviteit en onvoldoende inzicht in het verschil in menselijke karakters.

Is het ter meerdere glorie van God, dat zo'n wringende, of zelfs giftige verbintenis levenslang in stand gehouden wordt, ondanks het leed voor de partners en vooral voor de eventuele kinderen?
Het risico is levensgroot dat die kinderen, om het ouderlijk huis zo vroeg mogelijk te ontvluchten, ook weer zo'n huwelijk aangaan - ter meerdere glorie van…

Overigens staat er volgens mij geen veroordeling in de Bijbel over bijvoorbeeld de "bijvrouwen" waar aartsvader Abraham kinderen bij verwekt heeft, over een huwelijk tussen één man en één vrouw als vaststaand Bijbels gegeven gesproken.

De grootste zonde die deze "zwarte kousers" begaan is volgens mij, dat ze hun door God gegeven verstand niet gebruiken ter meerdere glorie van de Hem, maar, zoals in de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25: 14-30), vertegenwoordigen ze de dienaar met het éne talent, dat hij begraven had omdat hij bang was iets van de waarde te verliezen en gestraft te worden door zijn Heer...

zaterdag 5 januari 2019

190105 - ZOZ - Van heartbeat en merseybeat

Als je begint te schrijven over muziek terwijl een nabij familielid die dag een zware operatie ondergaat, slaat je hart misschien wel eens een slag over van de spanning. Bij ons tenminste wel.
We hebben inmiddels bericht gekregen dat de operatie is geslaagd, nu volgt er een pittig revalidatietraject. Vooraf is vastgesteld dat de conditie van de patiënt in orde is, dus de vooruitzichten zijn gunstig.

Mijn muziekkeuze wordt er deze keer wel door bepaald. Het gaat om de titel, niet om het romantische verhaal in de song. Wel om de muziek natuurlijk, want ik vind de muziek van Buddy Holly (nl) and The Crickets (nl) nog steeds zeer de moeite waard.


Ik verklapte de titel eigenlijk al, maar het is weer een woord dat veel kan aanduiden, dus Wikipedia heeft er een "ontwarringspagina" voor - Heartbeat (nl) - maar ik bedoelde natuurlijk de Buddy Holly song Heartbeat.

Buddy Holly - Heartbeat:


Buddy Holly was op 16-jarige leeftijd al semiprofessioneel muzikant. Op 22-jarige leeftijd kwam hij om bij een vliegtuigongeluk.
The Crickets gingen door in verschillende samenstellingen tot 2016. De constante factor vanaf het allereerste begin is drummer Jerry Allison (nl).

Er is een Britse groep, die zich vernoemd zou hebben naar Buddy Holly, maar een andere lezing is, dat ze zich ter plaatse vernoemd hebben naar de hulst, in het Engels holly, die bij hun eerste optreden in de kleedkamer hing, om aangekondigd te kunnen worden. Beide versies worden verteld door groepsleden. In elk geval hebben ze een volledig album opgenomen met uitsluitend Buddy Holly covers.
Ik heb het natuurlijk over The Hollies (nl), exponenten van de Mersey Beat (nl), waarmee het Amerikaanse monopolie in de populaire Engelstalige muziek werd doorbroken.

The Hollies - Heartbeat:
Wie mee wil doen met (of luisteren/kijken/lezen bij andere deelnemers) ZOZ: Zwijmelen op Zaterdag, vindt de links bij Trees.
Afleveringen t/m ZOZ260 vind je bij Marja.