...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

woensdag 21 november 2012

Asielzoekers en onbeschoftheid

Om me te oefenen in het lezen van de Friese taal (ik ben de tweede generatie die buiten Friesland geboren is uit een lange Friese stamboom, dus misschien wel een allochtoon in Nederland), lees ik af en toe Teletekst bij Omrop Fryslân.
Daar vond ik vandaag dit bericht:

Bauke Vaatstra lestich fallen
21 novimber, 2012 - 15:58

Nettsjinsteande de oanhâlding fan in haadfertochte yn de saak Vaatstra is der noch altyd in groep minsken dy't tinkt dat in asylsiker ferantwurdlik is foar it misdriuw.
Op ynternet stjoere se as 'klokkenluiders' mails rûn mei dêryn befinings fan harren eigen ûndersyk en oare teoryen oer de moard.
Ek wurdt Bauke Vaatstra fia in website beskuldige mei te wurkjen oan in komplot fan justysje.
Peter R. de Vries, dy't moandei it nijs oer de oanhâlding wrâldkundich makke, feroardielt it gedrach fan de komplottinkers: "Deze lui verdienen ook TBS!"


Voor wie het echt niet kan volgen:

Bauke Vaatstra lastig gevallen
21 november, 2012 - 15:58

Niettegenstaande de aanhouding van een hoofdverdachte in de zaak Vaatstra is er nog altijd een groep mensen die denkt dat een asielzoeker verantwoordelijk is voor het misdrijf.
Op internet sturen ze als 'klokkenluiders' e-mails rond met daarin conclusies van hun eigen onderzoek en andere theorieën over de moord.
Ook wordt Bauke Vaatstra via een website beschuldigd mee te werken aan een complot van justitie.
Peter R. de Vries, die maandag het nieuws over de aanhouding wereldkundig maakte, veroordeelt het gedrag van de complotdenkers: "Deze lui verdienen ook TBS!"


Ik heb eens rondgesnuffeld naar dergelijke berichten op internet. Alweer een bewijs dat de evolutie van de menselijke geest nog lang niet voltooid is. Of her en der doorgeschoten naar geschifte mutaties? Ik geef hier maar geen links.
Typisch een voorbeeld van mensen die eenmaal iets in hun kop hebben verankerd, en daar niet op terug kunnen komen omdat ze dan hun ongelijk zouden moeten erkennen. En dat kan niet: goden en halfgoden vergissen zich nooit, dat weten ze zeker.
Het moet dus wel een asielzoeker geweest zijn. Net zoals in Nazi-tijd altijd de Joden altijd de zondebok waren.
Dezelfde figuren die dit blijven volhouden, schamen zich er vaak niet voor om welke politieke- of overheidsinstantie dan ook te betitelen als Nazi's...
Zijn het dezelfde freaks die ooit beweerden dat de vader zelf de dader moest zijn geweest?

Deze mensen kunnen toegevoegd worden aan de categorie UFO-gelovigen, Graancirkel-theoretici, godsdienstwaanzinnigen, JFK- en 9/11-"onderzoekers" en achtervolgingswaanzinnigen.
Nee, ze hoeven niet persé dom te zijn. Ze zijn in elk geval wel helemaal los van de werkelijkheid.
Hun "kennis" en "onderzoek" bestaat uit een hypothese, waaromheen een, soms gecompliceerde, theorie is geboetseerd uit bedenkelijke of (door gebrek aan specifieke kennis) verkeerd geïnterpreteerde informatie, die alleen bestaat uit elementen die de theorie zouden bewijzen.
Net als een orthodoxe pastoor of dominee die beweert dat wat in de Bijbel staat letterlijk waar is Tot In Eeuwigheid, Amen, omdat het in de Bijbel staat, die ook door mensenhand geschreven is.

Maar dat deze figuren het in hun donder halen om de nabestaanden lastig te vallen met hun ranzige activiteiten, laat zien dat ze alle fatsoensnormen overboord gekieperd hebben.
Of geestesziek zijn: en in dat geval is de suggestie van Peter R. om ze TBS te geven niet onlogisch.
Mogen ze nog blij zijn dat ze niet wonen in de landen van herkomst van de meeste asielzoekers...

7 opmerkingen:

J@n. zei

En zullen deze lui zondag niet vooraan in de kerk zitten? Het is zomaar een vraag.

Anoniem zei

Ach, laat ze dan maar in hun waan Het zijn er maar een paar waarschijnlijk en dat kan toch geen kwaad.

Dwarsbongel zei

@J@n: Bedoel je de Satanskerk...?
@Tagrijn: Het zijn er misschien maar een paar, maar die kunnen héél veel ellende aanrichten. Zoals het gezegde luidt: één rotte appel kan een hele mandvol verpesten.

Bertie zei

Ellendig hè. Ik las het ook (zie mijn weblog) maar gaf enkel de NRC-url weer.
Afgezien van deze irritante dommepraat ergerde ik me meteen na de moord al aan de vingers die richting asielzoekers wezen. Hoopte zelfs dat de dader een keurige brave locale inwoner zou zijn al was het maar om de brave zelfverzekerdheid een les te leren.

Dwarsbongel zei

@Bertie: er heeft zelfs een gek in Oudwoude lopen flyeren met deze onzin. De politie is door inwoners op de actie geattendeerd en die heeft hem opgepakt.

platoonline zei

Het zijn er misschien een paar maar ze kunnen veel ellende aanrichten. Ik denk dat zulks juist is. Juist bij de gratie van het feit dat de meeste mensen als schaapjes achter anderen aan lopen en alles voor zoete koek slikken. Dat is misschien wel bijna net zo erg als die fanatici die praatjes de wereld in strooien omdat ze zichzelf met blindheid hebben geslagen;

Al die ellendelingen maar onder TBS en de schaapjes... gewoon in de wei, geef ze een I-pad en je hoort ze alleen nog maar tevreden grazen.

Dwarsbongel zei

@Plato: Voeg daarbij een trend van ontevredenheid en afzetten tegen alles wat naar overheid en/of gezag ruikt, en je weet waar de schaapjes het liefst achteraan lopen...