...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

woensdag 9 januari 2019

190109 - Niklas - Nashville en de regenboog

De "Nashvilleverklaring" een knuppel in het hoenderhok noemen lijkt haast een understatement.
Wij hebben zojuist de (gemiste) confrontatie tussen Kees van der Staaij en minister van Engelshoven van maandagavond bij Jinek gekeken.
Dat van Engelshoven meer ehm...eh...ehm...eh...'s produceerde dan Marc-Marie Huijbrechts in zijn zogenaamde Oudjaarsconference zien we maar even door de vingers. Van der Staaij was gedrevener in zijn uitspraken.

Een van de merkwaardigste verdedigingsstappen van van der Staaij glipte ongemerkt langs de tafelgenoten, omdat de discussie zich toespitste op de LHBTI-ers, terwijl ook andere aspecten in dat pamflet meer aandacht zouden mogen krijgen.

Van der Staaij beriep zich, samenvattend, op (artikel 3 van) dat manifest: dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. En dat deed hij als voornaamste politieke vertegenwoordiger van de partij die, zich beroepend op de Bijbel (!), pas als gevolg van lange juridische gevechten, met als inzet het intrekken van partijsubsidies en zendtijd, vrouwen tot 2006 geen lid konden worden van de SGP en pas in 2013 toegang kregen tot politieke functies namens de SGP...


Erg zwak vond ik van der Staaij's beroep, dat het Nashville-pamflet "geen lesbrief was voor groep 8", maar een theologisch referentiekader, dat niet was bedoeld voor algemene publicatie omdat het teveel theologische vaktaal zou bevatten.

Mij viel op, dat van der Staaij herhaaldelijk zich er onderuit probeerde te draaien als Jinek hem de tekst uit het manifest voorlas (artikel 12), waaruit mijns inziens niet anders kan worden geconcludeerd dan dat homosexualiteit of transgenderisme zou kunnen worden "genezen":
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

Dat hij zijn handtekening nu niet meer onder de verklaring zou hebben gezet, wou er ook maar niet uit komen.
Ik kreeg wel de indruk dat zijn hoofd steeds roder werd, naarmate het moeilijker werd zich er onderuit te wriemelen, en hij kreeg steeds meer moeite om andere sprekers uit te laten spreken, in al zijn "gedrevenheid". Hij zat hooguit strak te wachten tot de ander (bijna) was uitgesproken.

Een aspect dat totaal is ondergesneeuwd door het LHBTI-accent, is het betonnen standpunt over het heterosexuele huwelijk (artikel 1), dat een levenslange verbintenis zou moeten zijn in Gods naam.
Zie de huwelijken die spaak lopen, bijvoorbeeld omdat ze gesloten zijn in jeugdige naïviteit en onvoldoende inzicht in het verschil in menselijke karakters.

Is het ter meerdere glorie van God, dat zo'n wringende, of zelfs giftige verbintenis levenslang in stand gehouden wordt, ondanks het leed voor de partners en vooral voor de eventuele kinderen?
Het risico is levensgroot dat die kinderen, om het ouderlijk huis zo vroeg mogelijk te ontvluchten, ook weer zo'n huwelijk aangaan - ter meerdere glorie van…

Overigens staat er volgens mij geen veroordeling in de Bijbel over bijvoorbeeld de "bijvrouwen" waar aartsvader Abraham kinderen bij verwekt heeft, over een huwelijk tussen één man en één vrouw als vaststaand Bijbels gegeven gesproken.

De grootste zonde die deze "zwarte kousers" begaan is volgens mij, dat ze hun door God gegeven verstand niet gebruiken ter meerdere glorie van de Hem, maar, zoals in de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25: 14-30), vertegenwoordigen ze de dienaar met het éne talent, dat hij begraven had omdat hij bang was iets van de waarde te verliezen en gestraft te worden door zijn Heer...

2 opmerkingen:

rias-weblog zei

Ik zag het programma maar haakte al snel af met een opgeluchte zucht van blijdschap dat ik nergens in geloof.
De beste wensen voor 2019

Unknown zei

Ik hoorde het vol ongeloof.