...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

zaterdag 23 februari 2013

Niklas - 130223 - Helderziend?

Vanmorgen in de cabine voor UV-therapie, waarin ik nu ruim 8 minuten gebraden werd, ontdekte ik dat ik helderziend ben.
Ik sta daar, tweemaal per week, doodstil in het midden van de cabine, terwijl ik rondom gebombardeerd word met een nauwkeurig bepaalde, per sessie opklimmende dosis UV-licht van een bepaalde golflengte.

Er gaan dan allerlei stromen door mijn hersens, in afwachting van de piep die signaleert dat ik mezelf mag bevrijden door de deur achter me, waarin ook zo'n rij UV-buizen, open te duwen.

Deze keer zag ik heel helder, dat veel helderzienden en andere paranormalen de boel in het ootje nemen.
Sommigen daarvan nemen ook zichzelf in het ootje, en de overigen zijn klinkklare charlatans, al of niet met onzuivere bedoelingen.

6 opmerkingen:

platoonline zei

Dus jij bent meer zo'n dood is dood mens, Dwarsbongel?
Geloof je niet dat er, naast die ongetwijfeld opererende charlatans, beslist mensen zijn die deze gave hebben? Mensen die je niet bij RTL4 ziet maar die gewoon, om niet, bepaalde dingen zien. Ik ken ze wel, ze hebben geen enkele behoefte om in de spotlight te staan en het maakt hen vermoedelijk ook niets uit wat iemand er van vindt.

Enfin, jij bent een wetenschapper dus dan zal het wel vast staan.

Dwarsbongel zei

@Plato: Nee, ik ben geen wetenschapper, maar technicus, en in die hoedanigheid geoefend in logica.
Ik ben jarenlang hevig geïnteresseerd geweest in paranormale zaken, zoals gepresenteerd in min of meer gespecialiseerde publicaties. Ik heb ook dingen aangeschaft op dat gebied, die daarin aanbevolen werden om "meer te kunnen zien of ervaren", en heb vreselijk mijn best gedaan.
Daarnaast heb ik ook altijd mijn ogen open gehad voor publicaties waarin allerlei paranormale claims werden "ontmaskerd".
Zo was ik ooit diep onder de indruk van het werk van parapsycholoog Tenhaeff, totdat bleek dat hij ter discussie kwam te staan omdat zijn experimenteel onderzoek zwak was en hij resultaten naar eigen inzicht "corrigeerde": http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/tenhaef
Misschien zou je hem een Diederik Stapel avant la lettre kunnen noemen?
Daardoor ben ik steeds meer tot het inzicht gekomen dat het overgrote deel van de paranormale claims berust op ofwel onjuiste conclusies / interpretaties omtrent causale verbanden, ofwel vaardigheden die indruk maken op daarvoor gevoelige mensen, eidoch met enig doorzettingsvermogen voor iedereen met een normaal verstand aan te leren zijn.
Voor mij is een aanwijzing dat ik op het juiste spoor zit, dat nog niemand op controleerbare wijze een paranormale claim heeft kunnen waarmaken: vele "wetenschappelijke" onderzoeken op dit gebied bleken zo lek te zijn als een mandje.
Zo heeft ook nog niemand de 1 miljoen dollar weten te "verdienen", die de James Randi Foundation daartoe heeft uitgeloofd. Wie claimt een paranormale gave te hebben, kan zich aanmelden voor een onderzoek, waarbij een protocol wordt opgesteld dat voor beide partijen aanvaardbaar is. Van de vele claims is er nog niet één gehonoreerd.
Zie: http://www.randi.org/site/index.php/1m-challenge.html
Ik heb in mijn denken nog wel enige ruimte voor paranormale claims, maar wil ze dan graag bewaarheid zien, en geloof ze niet meer zomaar.
Net zo min als ik een verkoper zou geloven, of geloofsverkondigers die ik aan de deur krijg.

J@n. zei

Geloof is een raar iets. Zouden er echt mensen zijn die geloven dat ze zelf die 'gave' bezitten?

Dwarsbongel zei

@J@n: Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn die heilig geloven dat ze over zo'n gave beschikken, en het is moeilijk om te bewijzen dat het niet zo is; wel dat de praktijk niet altijd klopt met hun beweringen. Soms lijkt het namelijk wel te kloppen.
Wel weet ik van veel dingen waar mensen een magisch of mysterieus verband zien, dat daar een heel aardse verklaring voor is.

J@n. zei

Er bestaat ook nog zoiets als 'toeval!'

Dwarsbongel zei

@J@n: Inderdaad, maar als je dat wilt, kun je een diepere betekenis hechten aan een toevallig samenvallen van twee gebeurtenissen, terwijl die elk voor zich vrij vaak voorkomen...