...en Niklas "logeert" hier ook. (v/h dwarsbongel.web-log.nl en niklas.web-log.nl)

12 september 2014

Noem gewone moslims gewoon moslims

Ingezonden brief in de Telegraaf, 12-09-2014. Ik ga er van uit dat de schrijver er geen bezwaar tegen heeft als zijn betoog ruimere verspreiding krijgt dan alleen onder Telegraaflezers.

Noem ons gewoon moslims

  Ik volg met weerzin en kromme tenen het 'jihad debat'. Al vele jaren word ik, net als andere moslims, geconfronteerd met een verscheidenheid aan termen die worden gebruikt voor oliedomme mensen die in de naam van de islam de wereld proberen te vernietigen.
  Als ik het rijtje zo afga, dan herinner ik me fundamentalist, extremist, terrorist en nu jihadist. Daartegenover worden normale, in mijn ogen echte, moslims weggezet als gematigde moslims. Dit gaat zover dat deze termen ook worden gebruikt in de beleidsnota's van premier Rutte en co. Alsof je dus gematigd moet zijn in je geloof om in de Nederlandse, of in enige, samenleving te kunnen passen.
  Als ik zo naar de definitie van het woord islam kijk, de gedragsregels welke we van de profeet Mohammed hebben meegekregen en naar de leerstellingen zoals in de Koran staan, moet ik concluderen dat ik dan tot de groep fundamentalisten, extremisten en jihadisten behoor.

Vijf zuilen

  Fundamentalist omdat ik (probeer) de fundamenten van de islam (de vijf zuilen) te volgen: geloofsbelijdenis, het gebed (salaat), het geven van aalmoezen (zakaat), het vasten tijdens ramadan en de bedevaart naar Mekka (hadj).
  Extremist omdat ik probeer onder alle omstandigheden hieraan vast te houden. En jihadist omdat ik constant streef naar verbetering·van mijzelf als mens en met mijzelf in 'strijd' ben verwikkeld, welke als 'Jihad al Akbar' de grote Jihad wordt genoemd in de Koran.
  En ik voel me ook een klein beetje jihadist omdat ik (onder andere met dit opiniestuk) probeer de islam te verdedigen met de 'jihad van de pen', en hiermee invulling geef aan het gezegde van de heilige profeet Mohammed 'de inkt van een geleerde is heiliger dan het bloed van de martelaar'
  Laten we met zijn allen het probleem waar we samen voor staan, proberen op te lossen. Maar laten we het beestje noemen bij de naam die het verdient, namelijk criminelen en terroristen. En laten we alstublieft de moslims gewoonweg moslims noemen.

NabeeI Siddiqie, Rotterdam

Geen opmerkingen: